ΕΙΣΑΓΩΓΗ | ΜΗΝΥΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ | ΤΙ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ | ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟΥ | ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ | ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ | ΝΕΑ / ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ | ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΗΣ | ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

 • Αντιλαμβανόμαστε τη γενικότερη οικονομική κατάσταση και διαμορφώνουμε τα δίδακτρα σε προσιτές τιμές.

 • Αυστηρά ολιγομελή τμήματα μαθητών, που επιτρέπουν υψηλό επίπεδο διδασκαλίας.

 • Σύγχρονο και ευχάριστο περιβάλλον.

 • Δυνατότητα ιδιαίτερων μαθημάτων.

 • Η ύλη σε όλα τα μαθήματα περαιώνεται το Φεβρουάριο ώστε να απομένει αρκετός χρόνος μέχρι της εξετάσεις για γενικές και δημιουργικές επαναλήψεις.

 • Τρίωρα διαγωνίσματα προσαρμοσμένα στη μορφή των Πανελλαδικών εξετάσεων για την εξοικείωση με τη διαδικασία της γραπτής εξέτασης και τη σωστή προετοιμασία. Τα διαγωνίσματα πραγματοποιούνται εκτός των ωρών διδασκαλίας, Σάββατο και Κυριακή.

 • Ενημέρωση γονέων: ουσιαστική συνεργασία γονέων, καθηγητών και διεύθυνσης όπου ανταλλάσσονται απόψεις για την εικόνα προόδου, τις προσωπικές ανάγκες και τους απαιτούμενους χειρισμούς για κάθε μαθητή.

 • Έμπειρους, ικανούς και δοκιμασμένους καθηγητές που έχουν επιλεγεί με αυστηρά επιστημονικά και διδακτικά κριτήρια.

 • Ενισχυτική διδασκαλία, επιπλέον ώρες διδασκαλίας στα μαθήματα που παρακολουθούν, αν κριθεί αναγκαίο για τη σωστή εμπέδωση της εξεταστέας ύλης.

 • Δωρεάν, υψηλού επιπέδου, βιβλία εκδόσεων του φροντιστηρίου μας σε όλα τα μαθήματα.

 • Η ώρα των εξετάσεων: Κατά τη διάρκεια των Πανελληνίων εξετάσεων, καταρτίζεται ειδικό πρόγραμμα τελικών επαναλήψεων ανά μάθημα, που ακολουθεί το πρόγραμμα των εξετάσεων, όπως έχει προαναγγελθεί από το Υπουργείο παιδείας.
  Ειδικότερα για τους μαθητές Γυμνασίου, Α’, Β’ Λυκείου καταρτίζεται ανάλογο επαναληπτικό πρόγραμμα εξετάσεων, όπως έχει οριστεί από κάθε σχολείο ξεχωριστά.

 • Επαγγελματικός προσανατολισμός.
  Παρέχονται απαραίτητες οδηγίες και διευκρινήσεις που αφορούν στον επαγγελματικό προσανατολισμό των μαθητών μας.
  Η συμπλήρωση του μηχανογραφικού δελτίου, γίνεται στο χώρο του φροντιστηρίου για κάθε μαθητή ξεχωριστά.
 
--- copyright © by ΓΝΩΜΩΝ Α.Ε. --- all rights reserved