ΕΙΣΑΓΩΓΗ | ΜΗΝΥΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ | ΤΙ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ | ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟΥ | ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ | ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ | ΝΕΑ / ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ | ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΗΣ | ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΕΤΑΙΡΙΑΣ


Τα φροντιστήρια «Γνώμων» ιδρύθηκαν και άρχισαν τη λειτουργία τους το 1978, από μία ομάδα έμπειρων καθηγητών-συγγραφέων.

Καταξιώθηκαν στη συνείδηση μαθητών-υποψηφίων για την υψηλή διδακτική στάθμη των στελεχών τους και για την άρτια οργάνωση τους. Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι είναι από τους πιο παλιούς και πιο πετυχημένους φροντιστηριακούς οργανισμούς.

Στηριζόμαστε στους εξής δυναμικούς άξονες:
  • Στη συλλογικότητα της διευθυντικής ομάδας και στη στενή συνεργασία των διδασκόντων-συνεργατών.

  • Στη συνεχή προσπάθεια ανανέωσης μεθόδων, οργάνωσης και εκπαίδευσης. Οι διδάσκοντες στα φροντιστήρια «Γνώμων» έχουν πολύχρονη πείρα, διατηρούν αμείωτο το πάθος του δασκάλου και στηρίζουν τη δουλειά τους σε βασικές αρχές που τις κατέκτησαν κατά τη διδασκαλία των μαθημάτων.

  • Στην αντιμετώπιση των μαθητών μας με αγάπη για να διασφαλιστεί η αρμονική συνεργασία μας μαζί τους.

  • Στην άμεση και εποικοδομητική σχέση-συνεργασία μας με τους γονείς-κηδεμόνες των μαθητών μας.
Έτσι, προλαμβάνονται και αντιμετωπίζονται έγκαιρα και αποτελεσματικά οι όποιες δυσκολίες παρουσιαστούν στον δρόμο των μαθητών μας προς την επιτυχία. Μέσα σ’ ένα σύγχρονο και ευχάριστο εκπαιδευτικό περιβάλλον, οργανώνουμε τα τμήματα μας με απόλυτο προγραμματισμό στη διδασκαλία κάθε μαθήματος, ώστε να εμπνεύσουμε στους μαθητές μας τη σιγουριά της επίτευξης των στόχων τους με σταθερά βήματα προόδου.

Αποτέλεσμα της αδιάκοπης και υπεύθυνα προγραμματισμένης εργασίας που γίνεται στα φροντιστήρια «Γνώμων» είναι το μεγάλο ποσοστό επιτυχίας στις εξετάσεις των μαθητών μας καθώς και η πολύ καλή σειρά επιτυχίας αρκετών απ’ αυτούς στις πανεπιστημιακές και πολυτεχνικές σχολές.

Άλλωστε, αυτό που καταξιώνει κάθε συλλογική προσπάθεια, είναι το τελικό επιτυχές αποτέλεσμα.
 
--- copyright © by ΓΝΩΜΩΝ Α.Ε. --- all rights reserved